Over de wijn groep

De wijngroep heeft per 31 januari 2023 52 leden. Daarvan is ongeveer 13 % vrouw en 87 % man. De meeste leden hebben een wijngaard.

Iedere afdeling binnen het gilde heeft een vaste commissie. Het zal niet verbazen, dat deze bij de wijn ‘de wijncommissie’ heet. 


De wijncommissie organiseert de volgende activiteiten:


  • De cursus wijn maken voor beginners. 

Ieder voorjaar wordt de cursus ‘wijn maken voor beginners’ georganiseerd. 

De beginselen van het wijn maken worden aangeboden en besproken.

Er wordt ook wijn gemaakt, geproefd etc. Gedurende dat jaar krijgt iedere leerling een meer ervaren wijnmaker (‘meester’)  als begeleider, zodat hij/zij zelf de eerste wijn kan maken. De ‘leerling’ wordt ‘gezel’ en onder begeleiding van zijn/haar meester kan hij/zij een jaar later ‘meester’ worden, mits de wijn voldoende punten oplevert.

Dit vindt plaats op de keuring gezel- en meesterwijnen in september.

De wijncursus is dit jaar helaas niet doorgegaan vanwege de Corona epidemie, wat voor iedereen een teleurstelling is. Omdat het nog steeds niet echt duidelijk is hoe de nabije toekomst eruit zal zien, is het nu moeilijk om iets te plannen.


  • Begeleiding van de leerlingen en gezellen


  • Twee thema-avonden

Dit zijn lezingen, waarbij onderwerpen aan de orde komen die interessant zijn voor de druiventeelt of voor het maken van wijn.

Dus zowel de wijngaard als de wijnkelder kunnen aan de orde komen.


  • Twee stamtafels (in de zomer op andere locaties)

Hier wordt iets verteld over druiventeelt, wijn maken of de wijnkelder (lezing). Ook wordt er een bezoek aan een andere wijngaard gebracht.


  • Twee proefavonden

Er zijn wijnkeuringen op twee proefavonden aan het einde van de winter/begin van het voorjaar. Op de proefavonden worden de witte-, rosé-, en rode wijnen van elkaar geproefd en daaruit kan eventueel een advies voortkomen.


  • Keuring gezel- en meesterwijnen. 

In september worden de gezel- en meesterwijnen gekeurd én vindt de Dionysos wijnbokaal competitie plaats. De ingebrachte wijnen worden gekeurd aan de hand van formulieren met scores.


De wijncommissie bereidt deze avonden voor, die gehouden worden in de avond in de Brouwerij van ‘De Locht’ in Melderslo.  Uiteraard zijn daarbij voldoende ‘spuugbakjes’ aanwezig, zodat iedereen rustig na afloop weer in de auto kan stappen.

Bij toerbeurt (wijn- bier- likeurgroep om beurten) worden eens per jaar de feestavond en op een ander moment de fietstocht georganiseerd.

Wij hopen spoedig weer een aantal ‘nieuwe’, enthousiaste wijnmakers te verwelkomen! En vind je het leuk om mee te helpen met het organiseren van activiteiten, schroom niet om dat kenbaar te maken bij de wijncommissie! 


Onze sponsoren